daibaominhcorp.com
Danh mục
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
TỦ MÁT 2 CÁNH – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
BS 2DUC/Z
Xem Ngay
TỦ MÁT 4 CÁNH – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
BS 4DUC/Z
Xem Ngay
TỦ MÁT 6 CÁNH – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
BS 6DUC/Z
Xem Ngay
TỦ ĐÔNG 2 CÁNH – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
BS2DUF/Z
Xem Ngay
TỦ ĐÔNG 4 CÁNH – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
BS4DUF/Z
Xem Ngay
TỦ ĐÔNG 6 CÁNH – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
BS 6DUF/Z
Xem Ngay
TỦ ĐÔNG MÁT 4 CÁNH – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhập khẩu: Malaysia ..
BS DU2F2C/Z
Xem Ngay
TỦ ĐÔNG MÁT 6 CÁNH – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ KÍCH THƯỚC: 3/ CHỨC NĂNG: ..
BSDU4C2F-Z
Xem Ngay