daibaominhcorp.com
Danh mục
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
BÀN BÁT BẨN – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: BBB01-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việ..
BBB01-ĐBM
Xem Ngay
BÀN BÁT SẠCH – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: BBS01-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việ..
BBS01-ĐBM
Xem Ngay
BÀN INOX 1 TẦNG - ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: B1T-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việt ..
B1T-ĐBM
Xem Ngay
BÀN INOX 2 TẦNG CÓ GÁY – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: B2TG-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việt..
B2TG-ĐBM
Xem Ngay
BÀN INOX 2 TẦNG KỆ SONG – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: B2TS-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việt..
B2TS-ĐBM
Xem Ngay
BÀN INOX 2 TẦNG – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: B2T-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việt ..
B2T-ĐBM
Xem Ngay
BÀN INOX 3 TẦNG – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: B3T-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việt ..
B3T-ĐBM
Xem Ngay
BÀN SOẠN CHIA – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: BSC01-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việ..
BSC01-ĐBM
Xem Ngay
BÀN TRUNG GIAN GIA VỊ – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: BGV01-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việ..
BGV01-ĐBM
Xem Ngay
CHẬU RỬA ĐÔI CÓ BÀN CÁNH PHẢI – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: CR202-ĐBM - Nhãn hiệu: Đại Bảo Minh - Xuất xứ:..
CR202-ĐBM
Xem Ngay
CHẬU RỬA ĐÔI – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: CR201-ĐBM - Nhãn hiệu: Đại Bảo Minh - Xuất xứ:..
CR201-ĐBM
Xem Ngay
CHẬU RỬA ĐƠN BÀN CÁNH PHẢI – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: CR102-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việ..
CR102-ĐBM
Xem Ngay
CHẬU RỬA ĐƠN CÓ LỖ XẢ RÁC – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: CRĐ103-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Vi..
CRĐ103-ĐBM
Xem Ngay
CHẬU RỬA ĐƠN – ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: CR101-ĐBM - Thương hiệu: Đại Bảo Minh - Sản xuất: Việ..
CR101-ĐBM
Xem Ngay