daibaominhcorp.com
Danh mục
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
BẾP ÂU 2 HỌNG NGANG – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG - Nhãn hiệu: Berjay..
OB2S
Xem Ngay
BẾP ÂU 4 HỌNG – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG - Nhãn hiệu: Berjay..
OB4
Xem Ngay
BẾP ÂU 6 HỌNG – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
OB6
Xem Ngay
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN ĐÔI 12L – BERJAYA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
DF 23S1B-17
Xem Ngay
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN ĐÔI 9x2 – BERJAYA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
DF 11D-17
Xem Ngay
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN ĐƠN 6L – BERJAYA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
DF13-17
Xem Ngay
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN ĐƠN 9L – BERJAYA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG - Nhãn hiệu: Berjay..
DF12-17
Xem Ngay
CHIÊN MẶT PHẲNG DÙNG ĐIỆN – BERJAYA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:   - Nhãn hiệu: Berjaya ..
EG 1750
Xem Ngay
CHIÊN MẶT PHẲNG DÙNG ĐIỆN – BERJAYA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:   - Nhãn hiệu: Berjaya ..
EG 3000
Xem Ngay