daibaominhcorp.com
Danh mục
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
BẾP Á BA  - ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: A3-ĐBM - Nhãn hiệu: Đại Bảo Minh - Xuất xứ: Vi..
A3-ĐBM
Xem Ngay
BẾP Á ĐÔI - ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: A2-ĐBM - Nhãn hiệu: Đại Bảo Minh - Xuất xứ: Vi..
A2-ĐBM
Xem Ngay
BẾP Á ĐƠN - ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: A1-ĐBM - Nhãn hiệu: Đại Bảo Minh - Xuất xứ: Vi..
A1-ĐBM
Xem Ngay
BẾP ÂU 2 HỌNG NGANG – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG - Nhãn hiệu: Berjay..
OB2S
Xem Ngay
BẾP ÂU 4 HỌNG – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG - Nhãn hiệu: Berjay..
OB4
Xem Ngay
BẾP ÂU 6 HỌNG – BERJAYA MALAYSIA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
OB6
Xem Ngay
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN ĐÔI 12L – BERJAYA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
DF 23S1B-17
Xem Ngay
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN ĐÔI 9x2 – BERJAYA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
DF 11D-17
Xem Ngay
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN ĐƠN 6L – BERJAYA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG: - Nhãn hiệu: Berja..
DF13-17
Xem Ngay
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN ĐƠN 9L – BERJAYA
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG - Nhãn hiệu: Berjay..
DF12-17
Xem Ngay
BẾP GAS WONDERFUL 5A1
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG - Model: 5A1-ĐBM - N..
5A1-ĐBM
Xem Ngay
BẾP GAS WONDERFUL 5A2
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG - Model: 5A2-ĐBM - N..
5A2-ĐBM
Xem Ngay
BẾP GAS WONDERFUL 7B
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 2/ CHỨC NĂNG - Model: 7B-ĐBM - Nh..
7B-ĐBM
Xem Ngay
BẾP HẦM ĐÔI - ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: H2-ĐBM - Nhãn hiệu: Đại Bảo Minh - Xuất xứ: Vi..
H2-ĐBM
Xem Ngay
BẾP HẦM ĐƠN - ĐẠI BẢO MINH
1/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Model: H1-ĐBM - Nhãn hiệu: Đại Bảo Minh - Xuất xứ: Vi..
H1-ĐBM
Xem Ngay